تبلیغات
بغض بی صدا - فقط بگو میخوام بدونم؟؟؟

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران

 می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده

 ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد

 شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می

 گیری ، می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا

 برای خوشبختی خودت دعا کنی؟

بسوی کدام قبله نماز می گزاری که دیگران نگزارده اند؟


♥ یکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 01:29 ب.ظ توسط سما تنها نظرات()