تبلیغات
بغض بی صدا - خسته.... با تو ام

قلبی دارم خسته از تپیدن

مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ..!

مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه ..

یـــک لبـــــخـنـــد ..

بــه بــازی میـــــگیــــری ..!

مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت ..

و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم ..

مــــــی گویند ســــاده ام ..!

اما مــــــــن فـــــقــــــط ساکــــــــتم

همیـــــــــن!

درد فراوان دارم

و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمنــــد


♥ دوشنبه 27 خرداد 1392 ساعت 01:28 ب.ظ توسط سما تنها نظرات()