تبلیغات
بغض بی صدا - گوش کن

ایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :
آهــــای پســــر ...
حواســــت باشــــه ...!
ایــــن دختــــری كــــه بــــه تــــو دل داده ,
خیلی هــــا در " آرزوی نیــــم نگاهــــش " هستنــــد ...
لیاقــــت داشتــــه بــــاش ..............!


♥ یکشنبه 2 تیر 1392 ساعت 04:22 ب.ظ توسط سما تنها نظرات()