تبلیغات
بغض بی صدا - زن نیستم...

زن نیستم اگرزنانه پای عشقم نایستم!! من ازقبیله ی" زلیخا "آمده ام... آنقدرعشقت راجارمیزنم تاخدابرایم کف بزند! فرقی نمیکند فرشته باشی یاآدم یوسف باشی یاسلیمان...! قالیچه ی دل من بدون رمزنام "تو"پروازنمیکند...!! زنانه پای این عشق می ایستم... مردانه بایست...!!

سما:فقط برای مخاطب خاصم



♥ پنجشنبه 28 شهریور 1392 ساعت 11:28 ب.ظ توسط سما تنها نظرات()