تبلیغات
بغض بی صدا - دل تنگم!

دل تنگم!
دل تنگِ خیلی چیزها
دل تنگ این همه دل تنگی ها
چیزهایی که بر من گذشت و هرگز باز نخواهد گشت!
دل تنگم
دل تنگ نیمه شبهای دل تنگی
دل تنگ این همه نبودن ها
دل تنگ این همه دل تنگی ها
دل تنگ عهدهایی که کسی آنها را نبست
دل تنگ تمام چیزهایی که میشد باشد و نیست
و تمام هست هایی که نیست!
حتی آنان که دلشان برایم تنگ نخواهد شد!!
دل تنگ تر نیز خواهم شد

می رسد روزی که بگویی:


دلم برای آن روزها ی دل تنگی تنگ شده!!


♥ یکشنبه 15 بهمن 1391 ساعت 11:53 ق.ظ توسط سما تنها نظرات()