تبلیغات
بغض بی صدا - رفتی

رفتـــــــــــــــــی ؟!

به درکـــــــــــــــــــــــــ !!!!

وعـــده ی ما آن روزی باشـــد که برای نوازش دستـــــــــ هایم ...

آغوشـــــم ...

بوســـــــه ها و مهـــــــــربانی هایم ....

مثل سگـــــــــــــــ لــــــــــه لــــــــــه بزنی!

آنــروز اگـــــــر پشتــــــ گوشتــــــ را دیدی مــــــرا هم خواهـــــی دید !!!!

♥ یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 ساعت 02:08 ب.ظ توسط سما تنها نظرات()